Schooltuinen.be

 

Waarom een Schooltuin?

Of het nu gaat om een 1-meter tuintje of een tuin ter grootte van een heel voetbalveld, aarde voelen met je handen, aan planten ruiken en bessen proeven, dit alles maakt deel uit van ons zijn maar valt met geen boek te beschrijven.

Dat is de reden waarom we in Kalmthout, gestart zijn met onze schooltuin. Ons doel is om kinderen bewust te maken van hun natuurlijke omgeving, en dit door hen daadwerkelijk op een respectvolle manier te laten bezig zijn in de tuin en samen met hen te zoeken naar oplossingen voor al hun vragen die hieruit voortvloeien.

2014-09-27 22_43_25-Waarom een schooltuin.docx - Microsoft Word 100_0131

De doelstellingen van een schooltuin in zijn algemeenheid zijn:

het verschaffen van inzicht, kennis en vaardigheden gericht op planten en dieren in hun onderlinge relaties, hun afhankelijkheid van milieufactoren en van de mens, en dit in samenhang met de processen die zich afspelen in de bodem en het klimaat.

Ze zijn daardoor niet gericht op het verwerven van producten die uit een groenten- en fruittuin kunnen voortspruiten, al is het enorm plezierig en zelfs noodzakelijk dat onze kinderen regelmatig wat mee naar huis kunnen nemen. De nadruk ligt echter op het verwerven van kennis en er mag bijgevolg geen echte productiviteit verwacht worden .

Tuinieren is een middel en geen doel op zich, de ervaringen van onze kinderen staan centraal; niet de productie van de gewassen. Het moet gaan om onderzoekende, ontdekkende en verzorgende activiteiten die leiden tot een beter begrip van de onderlinge verbondenheid van enerzijds de mens en anderzijds de wereld. Milieuzorg en ecologie, zowel lokaal als mondiaal zijn bijgevolg basisbegrippen.

Het verblijven in een schooltuin moet voor kinderen altijd een aangename beleving blijven. Er mag mijns inzien nooit enige druk uitgeoefend worden om kinderen in een tuin bezig te krijgen of te houden. Het moet een uitnodiging blijven, geen moeten. Ik denk dat diegenen die geïnteresseerd zijn door hun enthousiasme meer leeftijdgenoten zullen inspireren dan welke vorm van dwang ook.